Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

ioris
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove viablubra blubra
2775 53d9
Reposted fromcloudgeal cloudgeal viablubra blubra
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
ioris
9767 f4fd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
ioris
1923 b1aa 420
ioris
Reposted frommisspandora misspandora viaoll oll
ioris
ioris
1512 3c4d 420
Reposted fromrzys rzys viamufflon mufflon
ioris
1869 1100 420
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaMirrrr96 Mirrrr96
ioris
ioris
wakacyjne dylematy
Reposted fromAdejln Adejln viapl pl
ioris
8868 076a 420
czarny humor u polskich pracodawców...
Reposted fromaskman askman viapl pl
ioris
8865 610a 420
Zdzisław Beksiński, postapo.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
ioris
1370 0d37 420
Reposted fromkjuik kjuik viasah sah
ioris
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viasah sah
ioris
Reposted frompanimruk panimruk viasah sah
ioris
Reposted frompl pl viasah sah
ioris
Reposted frompl pl viasah sah
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

Reposted frommediocre-guy mediocre-guy viasah sah
ioris
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasah sah
ioris
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viasah sah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...